ЛОГО ШКОЛЕ

Актуелна обавештења

Прочитај више

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ

На основу одлуке Владе Републике Србије и Дописа МПНТР бр.610-00-00053/2021-07 од 29.1.2021.године, МПНТР обезбеђује бесплатне уџбенике и друга наставна средства које су школе изабрале да користе у шк.2021/22.години за ученике који припадају следећим категоријама:
1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи;
2. Ученици који основно школско образовање и васпитање стичу по ИОП-у 1,2;
3. Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно васпитни рад остварују по ИОП-у и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
– За ученике из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи, решење ( копија) којом се утврђује право на остваривање социјалне новчене помоћи ( доставља Центар за социјални рад службено);
– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања ( средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика односно студента. Потврду образовно-васпитне установе о својству ученика односно студента, прилаже се за свако дете;
– За ученике који основно школско образовање и васпитање стичу по ИОП-у, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Напомена: обратити се у секретаријат школе ради попуњавања Захтева за бесплатне уџбенике. Рок за достављање документације је петак, 19. фебруар 2021.године до 14 часова.
Директор школе
Драгица Дојчиновић

Дуално образовање

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС

Français avec SM

Учимо француски