Pocetna

Добро дошли на званичну страницу
ОШ „Академик Миленко Шушић“ Гуча

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Миленко Шушић (Гуча, 5. април 1925 — Београд 10. октобар 2006). Радио је у Институту „Борис Кидрич“ у Винчи. Докторирао је код Павла Савића, пионира нуклеарних наука у Србији и био је најмлађи доктор наука у Институту где се определио за хемију високо радиоактивних материјала, односно озрачено нуклеарно гориво и фисионе продукте. Усавршавао се у САД, а 1956. је изабран за доцента за предмет електрохемије на Катедри за физичку хемију. За Редовног члана САНУ је изабран 1985. Објавио је 190 радова и публикација и уписан је у неколико интернационалних биографских лексикона. Био је члан више међународних научних друштава.