“Повратак у Драгачево“

Данас је у нашој школи одржана радионица “Повратак у Драгачево“, коју је реализовала Регионална иницијатива РИД.
Носилац пројекта је Ирена Кунић, консултант Наташа Милојевић, а демограф Злата Савић.
Циљ радионице је да се укаже на проблем демографског старења на територији општине Лучани, као и да се добије повратна информација од младих шта им недостаје од садржаја у њиховом месту и шта је то што би их задржало на нашој општини по завршетку школовања.
Директор школе је отворио исту, поздравио присутне и отворио тему. Уз организационе способности свих нас, вођени педагогом школе, брзо смо направили пријатан и радни амбијент управо у кабинету информатике.
Учесници радионице су били првенствено ученици, њихови родитељи, као и наставници.
Реализтори исте представили су присутнима програм радионице, констатујући да се депопулација наставља и да је негеативан природни прираштај констататн.
Овај пројекат се залаже за активности и грађана и организација које ће побољшати стање и едуковати становништво о начинама и мерама за постизање пораста становништва, наручито у радно способној доби. Негативна миграција у правцу из села у град,чини да се број младих констатно смањује што чини да се социо-економске шансе за развој смањују и да је потребно направити велики напор да се поново креирају услови за нормалан социо-економски развој и тиме останак младих на селу и усвојој средини.
Сви смо активно учествовали , уживали у размени, дубоко убеђени да ће генерације које долазе утицати управо на “Повратак у Драгачево”. До наредне радионице, уживамо у Драгачеву!