БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ

На основу одлуке Владе Републике Србије и Дописа МПНТР бр.610-00-00053/2021-07 од 29.1.2021.године, МПНТР обезбеђује бесплатне уџбенике и друга наставна средства које су школе изабрале да користе у шк.2021/22.години за ученике који припадају следећим категоријама:
1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи;
2. Ученици који основно школско образовање и васпитање стичу по ИОП-у 1,2;
3. Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно васпитни рад остварују по ИОП-у и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
– За ученике из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи, решење ( копија) којом се утврђује право на остваривање социјалне новчене помоћи ( доставља Центар за социјални рад службено);
– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања ( средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика односно студента. Потврду образовно-васпитне установе о својству ученика односно студента, прилаже се за свако дете;
– За ученике који основно школско образовање и васпитање стичу по ИОП-у, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Напомена: обратити се у секретаријат школе ради попуњавања Захтева за бесплатне уџбенике. Рок за достављање документације је петак, 19. фебруар 2021.године до 14 часова.
Директор школе
Драгица Дојчиновић