Обавештења

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Према допису, Министарство просвете, науке и технолошког развоја бр.601-03-00033/21/2021-15 од 20.1.2022.године, доставило је ОБАВЕШТЕЊЕ о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа које се односи на утврђени модел наставе за школе почев од 24.1.2022.године.