Обавештење за родитеље /законске заступнике- Коначни резултати ЗИ и Упутства запопуњавање Листе опредељења (жеља)а листе опредељења

ОБАВЕШТЕЊЕ
за родитеље/ законске заступнике
Поштовани родитељи,
🖥️На јавном порталу Моја средња школа објављени су КОНАЧНИ резултати завршног испита (https://www.mojasrednjaskola.gov.rs).
🎬На јавном порталу у секцији Подршка / Упутства, постављено је видео упутство које објашњава начин распоређивања ученика у средње школе, на основу поднетих листа опредељења (https://www.youtube.com/watch?v=y8jHCxh4gsU).
📝Такође, постављено је и упутство у коме је објашњен поступак попуњавања и подношења листе опредељења преко јавног портала (https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/DownloadParentInstruction/18).