Засади дрво

Дана 24. 2. 2022. године, ученици првог разреда су са својим учитељицама М. Станишић и Н.
Танкосић, посадили две саднице Белог бора. Овом садњом укључили смо се у реализацију
активности „Гледај како расте“, коју је као део део пројекта „Засади дрво“ покренуло МПНТР.
Ова акција има за циљ подизање степена информисаности деце о очувању животне средине,
садњи садница и њиховом одржавању, као и начину на који треба да брину о природи.
У току садње са ученицима је разговарано о дрвећу, њиховом значају, значају пошумљаваља, а и
о важности очувања животне средине.
Ученици су са уживањем учествовали у овој акцији.