Oпшти родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда

Данас је у ђачкој трпезарији одржан Општи родитељски састанак родитеља ученика осмог разреда.
У складу са смерницама Министарства просвете као и у складу са Календаром активности за ЗИ директор школе организовао је исти.
Дневни ред:
1.Пријава ученика за полагање ЗИ преко портала МСШ;
2.Критеријуми за упис ученика у средњу школу;
3.Искуства из претходних година везана за ЗИ;
4.Текућа питања.
Родитељски састанак је почео у 16 часова. Истом су присуствовала 42 родитеља од 46 колико и броји генерација ученика 8-1 и 8-2 одељења.
Директор школе је отворио састанак, поздравио присутне родитеље и образложио родитељима критеријуме за упис у средњу школу. Потом је реч дао педагогу школе који је присутне родитеље упознао са пријављивањем за полагање ЗИ преко Портала МСШ. Одељењаки сратешина 8-1 на практичном примеру путем видео бима објаснио поступак. Директор и педагог школе заједно су родитељима представили искуства из претходних година везана за ЗИ. Потом је реч дата одељењским старешинама, који су родитељима указали на пружање подршке у ситуацијама где нису у могућности да користе Портал, те да се могу обратити за помоћ у школи.
Педагог школе је присутним родитељима поделио флајере са свим неопходним информацијама везано за упис у средњу школу.
Родитељски састанак је протекао у размени информација као и у атмосфери међусобног уважавања. Сви смо задовољни исходом истог.
У нади да ће наши ученици показати завидан ниво знања на ЗИ, настављамо даље. Сарадња са родитељима, припремна настава само су неки од показатеља очекиваног успеха.
Крупним корацима настављамо даље.