ДНЕВНИ БОРАВАК У ШКОЛИ У ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

ДНЕВНИ БОРАВАК У ШКОЛИ У ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19
ПОЧЕТАК РАДА: ПОНЕДЕЉАК 11. МАЈ 2020.год.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
• Дете доручкује код куће и мери температуру, а ужину и ручак носи у школу.
• Приликом пријема, родитељ НЕ УЛАЗИ у школске просторије, а на себи обавезно мора имати маску и рукавице.
• На уласку у школу биће дежурни учитељ који врши пријем ученика. Дежурног учитеља родитељ обавештава о времену преузимања ученика, за тај дан, као и о времену доласка ученика за наредни дан.
• Потребно је да ученици понесу патофне које ће обувати у просторији продуженог боравка. Патофне остављају у школи.
• Сваки ученик у просторији продуженог боравка има посебно место за седење.
• Поштовати удаљеност, од дежурног учитеља, од 2 метра.
ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
• Пре уласка у школу ученици дензификују руке средством које се налази испред улаза и прелазе преко дезобаријере за обућу.
• Ученици улазе у школу са маском која покрива уста и нос и са рукавицама.
• Ученик доноси оброк за ручак и ужину. Сваки ученик мора да има своју флашицу за воду коју не сме делити са другим ученицима.
• Ученици не смеју делити међусобом храну и прибор.
• Ученик треба да донесе прибор за рад, уџбенике за: математику, српски језик и свет око нас.

САТНИЦА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
7:30-8:00 – Долазак ученика у школу.
8:00-9:30 – Настава за ученике другог разреда путем ТВ-а.
9:30-9:45 – ОДМОР
9:45- 11:15 – Ученици раде самостално домаћи задатак или читају текстове по избору из дечје штампе.
11:15 -12:00 – Ужина и слободно време
12:00-13:00 – Понављање и вежбање градива
13:00-13:30 – Ручак
13:30-14:00 – Слободно време
14:00-15:00 – Игровне активности
15:00-16:30 – Слободно време и припрема за одлазак кући.
ИНСТУКЦИЈЕ ЗА УЧИТЕЉА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

• Пре уласка у школу учитељ дензификују руке средством које се налази испред улаза и прелази преко дезобаријере за обућу.
• Група може имати највише до 9 ученика са удаљеношћу од 2 метра .
• Стално подсећање ученика на мере заштите и превенције.
• Ученици редовно прате наставу на даљину (ТВ часови према распореду).
• После ТВ часова, ученици раде домаћи задатак или друге активности.
• Ученици у слободно време могу бирати активности којима ће се бавити.
• У току активности подсећати ученике на коришћење средстава за дезинфекцију.
• Да ученици што више времена проводе у школском дворишту.
• Деца не смеју међусобно делити храну и прибор.
• Не уносити торбу (ташну) у просторију где су деца.
• Одлагање ствари учитеља и ученика је у просторији број 27.
• Дензификовати мобилни телефон.

ИНСРУКЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

• Пре уласка у школу запосленни дензификују руке средством које се налази испред улаза и прелазе преко дезобаријере за обућу.
• Прате своје здравстено стање и у случају појаве симптома КОВИД-19 предузимају мере изолације, јаве се директору, удаљују се са посла и јављају изабраном лекару.
• Носе маске које прекривају уста и нос, рукавице.
• Спроводе мере личне хигијене- прање руку сапуном и водом или 70% алкохолом, не додиривати очи, уста, нос и лице.
• Вршити дезинфекцију мобилних телефона, торбе одлагати у гардеробер.
• Прибор и средства за одржавање хигијене простора држати ван домашаја деце и не примењивати их у присуству деце.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ДЕЖУРКОГ УЧИТЕЉА
• Пре уласка у школу учитељ дензификују руке средством које се налази испред улаза и прелазе преко дезобаријере за обућу.
• Пријем деце у главном холу од 7:30 до 8:00.
• Позивање деце за одлазак кући на крају радног дана.
• Прикупљање информација од родитеља:
– када доведу ученика наредног дана,
– о времену преузимања ученика, у поподневним сатима.
• Радно време дежурног учитеља је од 7:30 до 16:30

УПУТСТВО ЗА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

• Пре уласка у школу директор дензификују руке средством које се налази испред улаза и прелазе преко дезобаријере за обућу.
• Одговоран је за сарадњу са ЈЛС у вези обезбеђивања заштитних средстава
• Одговоран је за спровођење превентивних мера и одржавање хигијене.
• Води рачуна о запосленима са хроничним болестима.
• У колико се појави сумња на оболевање запослених од КОВИД-19 или ако запослени отвари боловања због болести КОВИДА-19, директор је обавезан да обавести епидемиолога у ЗЈЗ Чачак.
• Прати број ученика у боравку(не сме бити више од 9 ученика), формира број група на основу пријављеног броја ученика и врши распоред потребног броја учитеља.
• Да у школи присуствује што мањи број запослених.
• Надлежној школској управи доставља податке, на недељном нивоу, о броју ученика у продуженом боравку.