Национално тестирање ученика четвртог и седмог разреда

Данас су ученици четвртог и седмог разреда, у оквиру пројекта Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу, реализовали активности предвиђене Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.
Национално тестирање ученика / садржај годишњег теста за ученике четвртог разреда чинили су задаци уз три предмета: матерњи језик, математика и природа и друштво.
За ученике седмог разреда, тестирање се односило на израду комбинованог теста, где су се ученици опредељивали за предмет на основу својих афинитета- физику, хемију, биологију, географију и историју.
Пробно тестирање је почело у 12 часова и трајало до 13:30 часова. Ученици четвртог разреда тестирани су у учионицама бр. 9 и 10, док су ученици седмог разреда тест радили у учионицама бр. 1,2 и 3.
Циљ тестирања је да се утврди у ком степену су ученици остварили очекивани исход учења. Анализа постигнућа за сваког ученика радиће се заједно са учеником на часу. Свим ученицима ће бити омогућено да имају увид у свој тест. Резултати тестирања ученицима ће бити доступни до петка.