Обавештење о онлајн настави

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у складу са препорукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, од 12..03.2021.год. и дописа од 19.3.2021. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело одлуку да се, у седмици од 22. до 25. марта 2021. године настава организује путем наставе на даљину за све разреде другог циклуса (V-VIII ) разреда.

Образовно – васпитни рад организује се на следећи начин:

-У првом циклусу (од 1-4 разреда) настава се наставља по устаљеној динамици као и до сада, непосредно у школи.
-У другом циклусу ( од 5-8. разреда ) образовно – васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину уз коришћење платформе G Suite for Education (Гугл учионице), платформе Моја школа и путем Јавног медијског сервиса Србије.
– пробни завршни испит за ученике 8. разреда одлаже се за петак 9.април и суботу 10.4.2021. године

У складу са тим вас обавештавамо:

– да ће се настава у другом циклусу ( од 5-8. разреда ) одвијати према постојећем распореду и временској динамици;

– да ће наставници водити евиденцију о посећености часовима, пратити ученичке активности, залагање, редовност у раду, присуство часовима. Овакав вид формативног оцењивања је важан сегмент у праћењу напредовања ученика и оцењивању.

– оцењивање ће бити и сумативно (бројчано) и изводиће се на основу усмених одговора током часова путем „Google Meet-a“ али и на основу представљања, излагања, израде презентација и домаћих задатака, писања есеја, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима…итд. Наставник процењује да ли ће одржати контролни и писмени задатак онлајн или ће се исти одложити.

О свим даљим активностима и осталим новинама, школа ће Вас благовремено обавештавати преко одељењских старешина, који су у обавези да Вас детаљно информишу о свему.

Директор школе
Драгица Дојчиновић