Обавештење за ученике и родитеље

Распоред звона у преподневној смени:

Час одељењског старешине: 7:30 – 8:00
1.час: 8:05-8:35
2.час: 8:40- 9:10
3.час: 9:30- 10:00
4.час: 10:05- 10:35
5.час: 10:40- 11:10

Распоред звона у поподневној смени:

Час одељењског старешине: 12:30 – 13:00
1.час: 13:05-13:35
2.час: 13:55- 14:25
3.час: 14:30- 15:00
4.час: 15:05- 15:35
5.час: 15:40- 16:10
6.час: 16:15- 16:45
7.час:16:50- 17:20

Обавештење за ученике и родитеље