ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ

Поштовани родитељи/законски заступници,
У складу са специфичностима организовања онлајн наставе у време пандемије вирусом вршиће се праћење понашања ученика. Молимо родитеље ученика/законске заступнике да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, јер ће непримерено понашање ученика утицати на оцену из владања на крају школске године.

Потребно је да радотељи/законски заступници разговарају са својом децом о правилима понашања на онлајн платформама за учење. Наставници ће, уколико примете непримерене поруке, информисати родитеље и уклањаће непримерене садржаје са платформи које користе у свом раду.

Уколико школа буде има сазнања о дигиталном насиљу, између ученика, које се наставља и поред информисања родитеља/законског заступника, у обавези је да то пријави надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.
Захваљујемо се на сарадњи,

Директор школе,
Драгица Дојчиновић