Портал: еВежбаоница

Портал: еВежбаоница
• Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Е-управом и стручњацима са Математичког факултета у Београду и Факултета организационих наука у Београду, креирали су и ученицима ставили на располагање портал еВежбаоница.
• Ова платформа омогућава ученицима да вежбају и проверавају своје знање током припрема за завршни испит на крају основног образовања и васпитања. Задаци из седам предмета (српски језик / матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја), које могу да решавају и вежбају, распоређени су према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.
• Линк за приступ порталу: www.evezbaonica.zvkov.gov.rs
На интернет порталу РТС Планета постоје часови за ученике 8.разреда , који се могу користити као припрема за ЗИ