Дуално образовање

Обавештење  за ученике и родитеље/ законске заступнике

О намери ученика за упис у образовне профиле по дуалном моделу

за упис ученика у први разред средње школе

за школску 2020/2021. годину

У складу са чланом 5. став 2. Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, број 76/20), право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова, по свим основама из чл. 3. и 4. Правилника.

Подаци о ученицима који намеравају да изврше упис у образовне профиле по дуалном моделу евидентирају се у матичној основној школи.

Ученици који су исказали намеру за упис у образовне профиле по дуалном моделу у складу са овим правилником, полажу завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

Матична основна школа, на основу изјава ученика о намери да изврше упис у образовне профиле по дуалном моделу, попуњава збирну табелу са подацима о ученицима који су исказали намеру за упис у образовне профиле по дуалном моделу и доставља је Министарству.

Подношењем ове пријаве о намери ученика који су исказали намеру за упис у образовне профиле по дуалном моделу у матичној основној школи, родитељи, односно други законски заступници ових кандидата, потписују сагласност да кандидат жели да првенствено упише образовни профил по дуалном моделу. Подношење ове пријаве о намери не ограничава ученика да искаже жеље за упис образовних профила који нису по дуалном моделу.

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу.

Пријаве у основним школама обавиће се 04. и 05. јуна 2020. године.

Образац пријавe