Здравствена комисија

Процедури предаје документације за Окружну здравствену комисију

 Предаја докуметације траје до петка 5. јуна 2020. године до 15 часова 

  • Документација се предаје у Школскууправу у Чачку
  • Документацију предаје родитељ/законски заступник

За упис преко здравствене комисије потребно је:

  • упут/мишљење педијатра (школског лекара) за здравствену комисију;
  • копија најважније здравствене документације (извештаји, отпусне листе…);