Обавештење о реализацији наставе у другом циклусу

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

Имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања епидемиолошке ситуације, као и процене Кризног штаба, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело одлуку да се, почев од 19.4.2021. настава за све разреде другог циклуса (V-VIII разреда ) организује у школи према следећем распореду и временској динамици;
Образовно – васпитни рад организује се на следећи начин:
-У другом циклусу ( од V-VIII разреда) наставља се комбиновани модел наставе. У понедељак 19.4.2021.године наставу у школи ће имати група А, а у уторак, 20.4.2021. наставу у школи ће имати група Б.
О свим даљим активностима и осталим новинама, школа ће Вас благовремено обавештавати преко одељењских старешина, који су у обавези да Вас детаљно информишу о свему.