ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ/ ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ

План активности за почетак шк.2022/23.године

– 31.8.2022.год. у 13 часова Општи родитељски састанак за родитеље /друге законске
записнике / ученика првог разреда у ђачкој трпезарији;
– 1.9.2022.год. Ученици првог разреда долазе у школу у 10 часова, где је за њих
припремљен пригодан програм у ђачкој трпезарији;
– За ученике првог циклуса / од 1-4 разреда / настава почиње у 7:45
за ученике другог циклуса / од 5-8 разреда / настава почиње у 7:30;
– Ученици 5 разреда 1.9.2022.год. долазе у 7:15 где ће их на ђачком улазу одељењске
старешине прозвати и увести у учионице;
– Кухиња почиње са радом у понедељак, 5.9.2022.године;
– Продужени боравак почиње са радом у понедељак, 5.9.2022.године од 11-16
часова;
– Целодневна настава: од 7-16 часова.

Пуно успеха у новој школској години!

Директор школе,
Драгица Дојчиновић