ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Пробни завршни испит за школску 2019/20.годину организује се у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2019/20.годину („Службени гласник РС- Просветни гласник“,бр.5/19, 13/19 и 3/20).

Након ванредног стања, у складу са препорукама надлежних органа и институција МПНТР,

У понедељак, 1.јуна 2020.године ученици долазе у школу да преузму тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест ,  по распореду који ће бити накнадно објављен. Тестове, ученици,  решавају код куће.

Ученици су у обавези да са собом, 1.јуна, понесу ђачке књижице.

У уторак, 2.јуна 2020.године ученици враћају урађен тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест и , у просторијама школе,  решавају тест из математике, као још један вид подршке и припреме за завршни испит.

-Ученици у школу долазе у 7:15h

-Почетак решавања теста из математике је у 8:00h

-Ученици од прибора са собом носе графитну оловку, троугао/троуглове, лењир и шестар

– Хемијске оловке обезбеђује школа.

-Решавање теста из математике биће организовано у учионицама 3,4,5,14,15,16.

Мере безбедности:

Ученици и наставници су у обавези да поштују мере безбедности које су прописане за време трајања КОВИДА-19.

–  Долазе у школу са маскама и рукавицама

–  Прелазе преко дезобаријере која се налази испред наставничког улаза

– При уласку у школу дежурни наставник врши евидентирање ученика

-У једној учионици биће 9 ученика и дежурни наставник