СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА И КОНТРОЛЕ ШИРЕЊА КОВИД -19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

1. МЕРЕ КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА ЗА ИНДЕТИФИКОВАНЕ БЛИСКЕ КОНТАКТЕ КОВИД -19
A ) Карантин у трајању од 5 дана
Б) ако у року од 5 дана нема симптома и знакова болести КОВИД -19, карантин се прекида без тестирања
В) последњи контакт са КОВИД-19 је нулти дан
Г) сви контакти којима је прописана мера контакта су обавезни да 10 дана од дана последњег контакта КОВИД-19 морају се строго придржавати мере личне заштите ношења заштитне маске N-95 када су у затвореном простору и на отвореном ако се не може примењивати растојање од 2 м, прање и дезифекцију руку, избегавање окупљања у затвореном и на отвореном простору.
2. ОД МЕРЕ КАРАНТИНА НАКОН БЛИСКОГ КОНТАКТА СА КОВИД-19 ИЗУЗЕТЕ СУ ОСОБЕ КОЈЕ ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ КРИТЕРИЈУМЕ:
A) Примљеној 2, односно 3. дози вакцине против заразне болести КОВИД-19 (вакцина није старија од 210 дана)
Б) Доказ о прележаној заразној болести КОВИД-19
Ц) Позитиван резултат серолошког тестирања –не старији од 90 дана