Међународни дан толеранције

Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богате разноликости култура у свету, наших облика изражавања и начина да будемо људи.

Представници Ученичког парламента у сарадњи са педагогом школе организовали су радионицу на тему : “Толеранција добра вибрација”. Своја размишљања су представили сликом и песмом. На паноу су представили шта за њих значи толеранција, а стиховима које су осмислили, песмом су дочарали исто. Стихове смо сви радо певали:
“Толеранција, добра вибрација;
Толеранција није зезанција;
Слобода – толеранција;
Живот- толеранција;
Љубав- толеранција;
Паметна нација.
Учимо сад сви ми!
И знамо да је толеранција, толеранција, слобода, живот, љубав, слободна нација. Толеранција, толеранција.”
После дискусије, цртања, песме били смо још више толерантни. До наредног дружења Ученички парламент вам жели пуно толеранцијеееее!!!!